November 2008

EU-kommisjonen tilrår å preregistrere reimport

SFT vil minne om at bedrifter som reimporterar stoff, også må preregistrere desse stoffa innan fristen som går ut måndag 1. desember. SFT har vorte merksam på at ikkje alle... 28.11.08

Tekniske problem med REACH-IT?

Preregistreringa av kjemiske stoff skal utførast på nettstaden til Det europeiske kjemikalbyrået (ECHA) i ein eigen web-portal, REACH-IT, innan 1. desember. Dersom det oppstår... 27.11.08

Vil sikre god luftkvalitet alle steder i Norge

De 12 største bykommunene og industristedene i Norge med dårligst luftkvalitet har gjennomført tiltak som gir bedre luft. SFT følger også opp en rekke andre kommuner for å sikre... 26.11.08

SFT holder ikke tilbake informasjon

SFT holder ikke tilbake informasjon som kan ha betydning for helsen til folk i Gulen og Masfjorden, slik en kan få inntrykk av gjennom media. Det er ikke utslipp fra bedriften i... 25.11.08

Kjemikaliesommel kan bli kostbart for bedrifter

Bedrifter som produserer kjemikalier, eller importerer kjemikalier til EØS-området, har en viktig rapporteringsfrist 1. desember. Å overskride fristen kan koste tid og penger. S... 19.11.08

Lekeperler relansert uten forbudte stoffer

Bindeez-perler er relansert i Norge under samme navn som tidligere, men forbrukere kan ha problemer med å se forskjell på de gamle og de nye perlene. Importøren har dokumentert... 19.11.08

Fyrste store PCB-leveranse frå Barentsburg

Det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol har levert 665 PCB-holdige kondensatorar frå lysarmaturar til avfallsanlegget i Longyearbyen. Syslemannen og SFT samarbeider tett om... 21.11.08

Høy tvangsmulkt for manglende PCB-fjerning

Rundt 200 kommuner, bedrifter og andre byggeiere risikerer tvangsmulkt på opptil 150 000 kroner og kan bli anmeldt. Årsaken er manglende fjerning av lysarmaturer med miljøgiften... 19.11.08

Anbefaler CO2-håndtering av gasskraftverk

SFT anbefaler at Miljøverndepartementet krever CO2-håndtering ved det planlagte gasskraftverket på Elnesvågen i Møre og Romsdal. SFT mener det ikke bør etableres nye store... 19.11.08

Hurtighjelp til deg som skal preregistrere

Fra 17. november til 1. desember i år tilbyr det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) en rask hjelpetjeneste til virksomheter i EU/EØS som skal preregistrere stoffer i REACH. 17.11.08

Mindre miljøgifter langs kysten

Norske fjord- og kystområder er blitt renere som følge av nasjonale og internasjonale miljøkrav. 17.11.08

Bilimportørene har ansvaret for bilvrak

Det har skapt uro i systemet for innsamling av bilvrak at prisen på stål har falt sterkt på verdensmarkedet. Fra 2007 er det bilimportørene i Norge som har ansvaret for at... 14.11.08

40 millioner til sjøbunn-opprydding i Tromsø

SFT støtter Tromsø kommune med 40 millioner kroner til opprydding i forurenset sjøbunn i havneområdet. Oppryddingen skal hindre spredning av miljøgifter og på sikt bidra til at... 13.11.08

Fant smykker med for mye nikkel

Stikkprøvekontroll av smykker i 12 butikker har avdekket fire smykker med for mye nikkel. Forhandlere og leverandører er pålagt å fjerne de forbudte produktene fra markedet.... 13.11.08

Kandidatliste over stoffer med svært betenkelige egenskaper

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har publisert en melding om at 15 stoffer er inkludert på den første kandidatlista over stoffer med svært betenkelige egenskaper (SVHC). Det... 12.11.08

Nye sedimentprofiler av sjøbunnen

Det er ikke påvist unormal sedimentering av slam i områdene utenfor dypvannsdeponiet ved Malmøykalven eller i områdene der det ryddes opp i forurenset sjøbunn i Oslo havn. Det... 11.11.08

Vraket av ubåt U-864

Kystverket er forureiningsmyndigheit for handtering av forureininga ved vraket av den tyske ubåten U-864, som blei senka utanfor Fedje i Hordaland i 1945. Ubåten var lasta med... 10.11.08

Preregistrér stoffer i gjenvunnet materiale innen 1. desember

EU-kommisjonen har offentliggjort et skriv om REACH-forordningen, avfall og stoffer som finnes i gjenvunnet materiale. Skrivet forklarer forholdet mellom REACH og avfallslovgivn... 03.11.08

Fant leker med farlige stoffer

SFT har kontrollert leker for barn og funnet flere produkter med forbudte stoffer. En av lekene, et halskjede, inneholdt et stoff som kan være akutt helsefarlig. 29.10.08