Støyende 17. mai-leker

SFT ber foreldre om å være oppmerksomme på at trompeter, fløyter og annet støyende leketøy som brukes under 17. mai-feiringen, kan skade hørselen til barna.


Støyende leker: Lydnivået fra blåseinstrumenter som barna bruker under 17. mai-feiringen, avhenger både av instrumentet og styrken den glade eieren blåser med.

Regelverk for lydnivå i leker

  • Forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøysforskriften) regulerer lydnivået i leker.
  • Impulsstøy (smell) gir høyest risiko for hørselsskader, men vedvarende, høy støy kan også være skadelig.
  • Forskriften sier at lydnivået fra leketøy som avgir vedvarende støy, ikke skal overstige 90 dB.
Barnas hørsel er sårbar, og noen slike blåseinstrumenter kan få en lydstyrke som kan svekke hørselen.

Gasshorn er blitt en populær leke i forbindelse med 17. mai og sportsarrangementer. SFT gjør oppmerksom på at gasshorn avgir svært høy lyd og derfor ikke bør brukes av barn.

Gode råd:

  • Sjekk lydnivået før du lar barnet bruke leken.
  • Hvis du som voksen synes lyden er ubehagelig høy, er den trolig for høy for barnet ditt også.
  • Ikke la barna blåse i ørene på andre.

Importører og forhandlere er ansvarlige for at lekene overholder regelverket. SFT kontrollerer importører og forhandlere, og sjekker om lekene overholder kravene til kjemisk innhold og lydnivå.

Tema