Desember 2008

God og miljøvennlig jul

Nordmenn er desidert i verdenstoppen når det gjelder kildesortering. 75 prosent av all emballasje gjenvinnes – og disse vanene kan vi enkelt ta med oss på julekvelden. 21.12.06

Offshore-avfall omfatta av regelverket

Driftsavfall frå verksemder offshore er omfatta av regelverket for grensekryssande transport av avfall. 19.12.08

Småelektronikk må ikke kastes i søpla

70 prosent av forhandlerne av elektroniske og elektriske produkter informerer ikke kundene om at småelektronikk ikke må kastes sammen med annet avfall. De informerer heller ikke... 19.12.08

Ny veileder om forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall

Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall trer i kraft fra 1. juli 2009. SFTs veileder om midlertidig dispensasjon fra forbudet skal bidra til en enhetlig og streng... 17.12.08

Stor konferanse om byggavfall

28. og 29. januar 2009 blir Byggavfallskonferansen arrangert i Oslo. Dette er møteplassen for fagleg oppdatering og erfaringsutveksling for alle som jobbar med byggavfall. Ellen... 20.10.08

Kartlegger naturtyper i sjøen i Telemark

Lokale, regionale og nasjonale myndigheter kartlegger nå viktige naturtyper i sjøen i Grenlandsfjordene. Prosjektet skal bidra til å tette viktige kunnskapshull før myndighetene... 17.12.08

Nye prøver bekrefter innholdet på tankene

Nye kontroller av tankene hos Alexela Sløvåg AS i Gulen kommune viser at de hovedsakelig inneholder oljeholdig avfallsvann. Prøvene bekrefter opplysningene som er gitt tidligere. 16.12.08

Tildekker dypvannsdeponiet med rene masser

For å fullføre oppryddingen av forurenset sjøbunn i Oslo havn, er det viktig at dypvannsdeponiet ved Malmøykalven blir dekket til med rene masser. SFTs kontroll viser at... 12.12.08

Forslag til endringar i klimakvotelova

Regjeringa har sendt Stortinget eit forslag til endring av klimakvotelova. Regjeringa fastheld forslaget som blei sendt på høyring 16. oktober 2008. Formålet med lovendringa er ... 12.12.08

Støtter miljøovervåkning i Drammensfjorden

SFT delfinansierer miljøovervåkningen i indre Drammensfjord med 4,2 millioner kroner i 2008 og 2009. Arbeidet til Fylkesmannen i Buskerud skal svare på om naturlig tildekking av... 11.12.08

To seminar for kvotepliktige verksemder

SFT inviterer til to seminar onsdag 21. januar 2009. Begge seminara er retta mot kvotepliktige verksemder i Noreg. 10.12.08

CO2-fangst fra industrikilder kan være billigere enn fra gasskraft

Å fange CO2 fra enkelte store punktkilder i industrien kan være billigere enn CO2-fangst fra gasskraftverk, ifølge en rapport fra SINTEF Energiforskning. 10.12.08

Aksepterer ikke luktplager i Elverum

Behandlingsanlegget Hera Vekst AS i Elverum må redusere luktutslippene vesentlig dersom de ønsker å fortsette virksomheten. SFT er enig med innbyggerne i Elverum og Fylkesmannen... 09.12.08

Egen nettside for Klimakur 2020

Har du forslag til virkemidler som kan redusere de norske utslippene av klimagasser? Legg forslaget inn i på de nye nettsidene til Klimakur 2020. 09.12.08

Fotokonkurranse: Vinnaren kåra

Direktoratet for naturforvaltning, Statens forureiningstilsyn og Noregs vassdrags- og energidirektorat har kåra eit vinnarbilete blant dei vel 450 bileta som kom inn til... 09.12.08

Miljøslurv i bygge- og anleggsbransjen

Entreprenører og byggherrer mangler oversikt over hvilke kjemikalier de bruker på byggeplasser, og rutinene for håndtering av farlig avfall er for dårlige. Det viser kontroller... 08.12.08

Innføring av nye bransjekoder

Produktregisteret har fra 1. desember 2008 tatt i bruk nye bransjekoder. Bransjekodene er internasjonale og utgis i Norge av Statistisk sentralbyrå (SSB). 05.12.08

Norsk leiar i kontaktgruppe for skog

Audun Rosland frå SFT og Lillian Portillo frå Paraguay er valde til leiarar av ei kontaktgruppe for skogspørsmål under FN sitt klimaforhandlingsmøte i Poznan i Polen. Gruppa ska... 05.12.08

Bli en klimavennlig nisse

Nå kan alle som vil, bli en klimavennlig nisse. Det eneste du trenger å gjøre er å kjøpe klimakvoter på www.sft.no/co2 og gi bort en kvote til dem du mener bør kompensere for... 04.12.08

Kartlegger avrenning fra Tverrfjellet gruve

Bergvesenet og Statskog vil kartlegge avrenningen fra Tverrfjellet gruve i Oppland og vannkvaliteten i Hjerkinndammen. Miljøovervåkningen skal vise om det er nødvendig med tilta... 03.12.08

Perioden med preregistrering er over

Funksjonen med preregistrering på nettsidene til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) er nå lukket. All fremstilling og import til EØS-området av 1 tonn per år eller mer av... 03.12.08

Delta i Miljøstatus sin julekalender

Kvar dag fram til julkvelden blir eit nytt spørsmål lagt ut på nettstaden Miljøstatus i Noreg. Klikk deg inn, send svaret ditt og bli med i trekninga av flotte elektroniske... 01.12.08