August 2008

Seminar om næringssalters betydning for kystmiljøet

SFT inviterer til seminar om næringssaltenes betydning for det norske kystmiljøet 9. og 10. oktober. Seminaret i Oslo er åpent for alle som vil bidra med kunnskap og synspunkter... 28.06.08

Støtter sjøbunnopprydding i Trondheim

SFT støtter Trondheim kommune med nærmere 2,2 millioner kroner til en treårig prosjektlederstilling som skal organisere arbeidet med å fortsette oppryddingen i forurenset sjøbun... 28.08.08

Kontroll av mudringsarbeidene ved Lohavn og Hovedøya

SFTs kontroll av mudringsarbeidene som Oslo Havn KF utfører ved Lohavn og Hovedøya, avdekket ett avvik fra kravene i tillatelsen. 28.08.08

Finner fortsatt støyende lekepistoler

SFTs stikkprøvekontroll av støyende lekepistoler viste at to kruttlappistoler har så høyt lydnivå at de kan skade hørselen til barn. 27.08.08

Handlingsprogram for Mjøsa i 2008

Handlingsprogrammet for kontroll med utslepp av miljøgifter til Mjøsa er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland, Mattilsynet, Nasjonalt folkehelsein... 25.08.08

Nonylfenoler i tekstiler

I Sverige er det påvist helse- og miljøfarlige nonylfenoletoksilater i en type boksershorts. I Norge og EU er det med noen få unntak forbudt å bruke slike kjemikalier, men... 21.08.08

Rettleiar om farleg avfall på russisk

Ein norsk rettleiar hjelper til å gjere arbeidet enklare for alle som handterer farleg avfall. Rettleiaren er no også omsett til russisk. 18.08.08

Miljøgifter i Barentshavet

SFT har fått kartlagt miljøgifter i fisk, reker, blåskjel, polarlomviegg og sjøbotn i Barentshavet. Kartlegginga er ein del av arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet o... 14.08.08

Strenge krav til opphugging av lastebøye

SFT setter strenge vilkår for demontering av en lastebøye i Vatsfjorden i Vindafjord kommune i Rogaland. Helse- og miljøfarlige stoffer skal sikres eller fjernes før arbeidet... 14.08.08

EU-kommisjonen sitt forslag til reviderte unnatak under REACH

EU-kommisjonen har no lagt fram eit forslag til revidert vedlegg IV og V (stoff og stoffgrupper som er unnateke frå registrering) i REACH-forordninga. Forslaget har vore diskute... 11.08.08

Alexela sørger selv for fjerning av avfallet

Alexela Sløvåg AS har inngått en avtale med danske DVS Vandteknik om snarlig fjerning av forurenset grus og slam fra Alexelas område i Gulen. SFT opphever derfor vedtaket om... 06.08.08

Fagmøte om klimaendringar og forureining

NorACIA inviterer til fagmøte om klimaendringar og forureining i norsk Arktis. Fagmøtet blir arrangert onsdag 1. og torsdag 2. oktober 2008 på SFT sitt konferansesenter på Helsf... 05.08.08

SFT inngår avtale om opprydding i Gulen

På tross av gjentatte pålegg fra SFT har Alexela Sløvåg AS fortsatt ikke ryddet opp i de resterende forurensede massene på virksomhetens område i Gulen kommune. SFT har nå inngå... 01.08.08