2008

Miljøteknologiprosjektet i SFT

SFT har gjennomført et prosjekt der vi utredet hvordan myndighetene kan bidra til utvikling og økt bruk av miljøvennlig teknologi. 30.11.09

Har kartlagt utrangerte fritidsbåter

SFTs kartlegging viser at det er et lite miljøproblem med utrangerte fritidsbåter som disponeres ulovlig. 26.06.09

Konferanse om stillhet 22. april

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Statens forurensningstilsyn (SFT) inviterer til konferanse om at stillhet er et gode å ta vare på. Konferansen foregår i SFTs lokaler i... 02.04.09

Europa må styre transportpolitikken i riktig retning

Transportsektoren bidrar fortsatt uforholdsmessig mye til utslipp av klimagasser, dårlig luftkvalitet og støy i Europa og benytter seg fortsatt av de minst effektive måtene å... 02.04.09

Sluttrapport fra mudring og tildekking i Oslo havn

Det er gjennomført en omfattende opprydding i forurenset sjøbunn i Oslo havn. Tiltakshaver Oslo Havn har nå sendt SFT en sluttrapport fra oppryddingen i Bjørvika, Pipervika og... 02.04.09

Mer UV-stråling med snø

De store snømengdene i store deler av landet denne vinteren, øker faren for solforbrenning i påsken. Påsketuristene må huske solbriller og solkrem. 30.03.09

Offshore-avfall omfatta av regelverket

Driftsavfall frå verksemder offshore er omfatta av regelverket for grensekryssande transport av avfall. 19.12.08

Småelektronikk må ikke kastes i søpla

70 prosent av forhandlerne av elektroniske og elektriske produkter informerer ikke kundene om at småelektronikk ikke må kastes sammen med annet avfall. De informerer heller ikke... 19.12.08

Ny veileder om forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall

Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall trer i kraft fra 1. juli 2009. SFTs veileder om midlertidig dispensasjon fra forbudet skal bidra til en enhetlig og streng... 17.12.08

Kartlegger naturtyper i sjøen i Telemark

Lokale, regionale og nasjonale myndigheter kartlegger nå viktige naturtyper i sjøen i Grenlandsfjordene. Prosjektet skal bidra til å tette viktige kunnskapshull før myndighetene... 17.12.08