Regelhjelp.no feirer 55 bransjer

Fem nye bransjer får nå regelverksinformasjon på Regelhjelp.no. Dermed er nettstedet ferdig utbygd med 55 bransjer, og de aller fleste ansatte, arbeidsgivere og HMS-ansvarlige får hjelp til å finne fram i regelverket for sin bransje.

Nettstedet dekker krav til:

 • arbeidsmiljø
 • brann- og eksplosjonsvern
 • el-sikkerhet
 • dyrevern
 • forurensning
 • industrivern
 • internkontroll
 • mattrygghet
 • plantehelse
 • produkter
 • forbrukertjenester
De nye bransjene som nå får regelhjelp:

Totalt presenterer nettstedet kravene til 55 ulike bransjer. Bransjeorganisasjoner, departementene og de fem statlige etatene som står bak nettstedet, feirer at Regelhjelp.no er ferdig utbygd.

Prioriterer kravene for deg

De fem etatene presenterer på nettstedet de viktigste kravene som vi prioriterer å føre tilsyn med. For hver bransje finner du også lenker til oversikter over andre krav som gjelder for bransjen, og du kan abonnere på nyheter som gjelder din bransje.

Om du ikke finner det du leter etter, kan du sende inn spørsmål til Regelhjelp-redaksjonen på kontakt@regelhjelp.no. Alle tjenestene er gratis.

I tråd med planen

Etatene bak nettstedet er:

 • Arbeidstilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Mattilsynet
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
 • Statens forurensningstilsyn (SFT)
De fem statlige etatene har lagt ned et omfattende arbeid for å gjøre regelverket til de fem etatene forståelig og tilgjengelig for ikke-jurister. Fire ganger i året de to siste årene har nye bransjer fått regelhjelp.

- Vi er stolte av å levere brukertilpasset informasjon til ansatte i 55 bransjer, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Stort behov

Avsløringer av mangelfull hygiene på restauranter og gatekjøkken, manglende kunnskap om kjemikalier i industrien og manglende rutiner for oppfølging av krav til arbeidsmiljø viser behovet for et nettsted som Regelhjelp.no.

Nettstedet har mer enn 500 besøk daglig. 2700 personer abonnerer på nyhetstjenesten.

Vil videreføre prosjektet

De fem statlige etatene bak nettstedet har søkt Arbeids- og inkluderingsdepartementet om midler til å sikre samordning med Altinn.no og å komplettere Regelhjelp.no med regelverksinformasjon fra Statens strålevern, Sosial- og helsedirektoratet og Nærings- og handelsdepartementet.