Pressekonferanse om FNs klimapanels fjerde hovedrapport

Miljøverndepartementet inviterer til pressekonferanse lørdag 17. november kl. 12.00 i forbindelse med at FNs klimapanel (IPCC) legger fram sin synteserapport, den siste delen av den fjerde hovedrapporten om klimaendringene.

Tema