Opplysninger om bromerte flammehemmere i EE-produkter

SFT pålegger virksomheter å gi opplysninger om bromerte flammehemmere i elektriske- og elektroniske produkter (EE-produkter).

Det skal gis opplysninger om innhold av fem prioriterte bromerte flammehemmere innen de EE-produktgrupper som virksomhetene importerer/produserer. Pålegget inneholder også spørsmål om virksomhetens miljøarbeid og bromerte flammehemmere. Frist for besvarelse er 1. februar 2008.

Tema