Like mye ved, mer energi og mindre utslipp

Til tross for økt fokus på bruk av biobrensel til oppvarming, var vedforbruket i Norge omtrent uforandret fra 2005 til 2006. Dette viser nye resultater fra en spørreundersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort med bidrag fra blant andre SFT.

Tema