Lågare svovelinnhald i anleggsdiesel

Miljøverndepartementet innfører nye og strengare krav til svovelinnhaldet i anleggsdiesel. Dei nye krava gjeld frå 1. januar 2009 og vil bidra til å forbetre luftkvaliteten i byar og større tettstader.

Tema