Gode råd til småbarnsforeldre

SFT-brosjyren ”Barns kjemiske hverdag” gir gode råd til småbarnsforeldre og andre som arbeider med barn. For å nå ut til flest mulig småbarnsforeldre, er brosjyren nå oversatt til samisk i tillegg til de andre språkene, som er norsk (bokmål og nynorsk), engelsk, arabisk, somali og urdu.

Barn er en sårbar gruppe og det er viktig å ta hensyn til det i familiens hverdag.

- For å minske helsefarene til barn i oppveksten, er det er viktig at så mange som mulig får gode råd, også de som ikke har norsk som morsmål, sier seksjonssjef Cecilie Kristiansen i SFTs seksjon for produkt- og offshorekontroll.


Barns kjemiske hverdag:
I brosjyren finner småbarnsforeldre og andre som arbeider med barn, praktiske råd om trygge produkter, hva en bør unngå og produkter en bør bruke med varsomhet. Brosjyren er utarbeidet av SFT med faglig hjelp fra Mattilsynet.

Helsestasjonene deler ut brosjyren

Brosjyren fås på alle landets helsestasjoner, eller kan lastes ned på nynorsk, samisk, engelsk, arabisk, somali og urdu.

Giftfritt miljø

Barn og kjemikalier er et prioritert område for miljøvernmyndighetene, som legger vekt på å skape et mest mulig kjemikaliefritt miljø for kommende generasjoner. Regjeringen vil i løpet av desember presentere en stortingsmelding om kjemikalier. Her vil de foreslå en rekke tiltak for få de farligste miljøgiftene ut av bruk.

Tema