Avfall eller ikke-avfall? Det er spørsmålet...

Regelverket for eksport av avfall er mye strengere enn regelverket for eksport av produkter, inkludert brukte produkter. Det er derfor viktig å avklare spørsmålet avfall eller ikke-avfall før en eventuell eksport.

Det kan være vanskelig å skille mellom et brukt produkt og avfall. Problemet gjelder særlig for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). EU har utarbeidet retningslinjer for vurdering av når et EE-produkt skal betraktes som avfall og når det kan betraktes som et brukt produkt. Retningslinjene skisserer kriterier som kan vektlegges, men som forutsetter bruk av skjønn. Retningslinjene er først og fremst ment for kontrollører og myndigheter, men kan også brukes av forhandlere og eksportører.

Tema