Ny handlingsplan skal bedre hverdagen for støyplagede

Regjeringen lanserer en ny handlingsplan med en rekke nye tiltak for alle som er plaget av støy.

Tema