Juli 2007

Sender badeleker til nytt laboratorium

Laboratoriet til ALS Analytica Group oppdaget nylig at de hadde byttet om på to prøver av badeleker som SFT hadde sendt til analyse for ftalater. SFT sender nå alle produktene t... 27.07.07

Barnebasseng fra JYSK ikke ulovlig

SFT har mottatt en avviksrapport fra Als Analytica Group som viser at barnebassenget Sjøhest playsenter likevel ikke inneholder ulovlige mengder ftalater. Analyseselskapet... 24.07.07

Utbrot av selpest i Kattegat

Ein epidemi med selsjuke (selpest) hos steinkobbe er på veg oppover svenskekysten med kurs mot norske farvatn. Viruset kan smitte frå selar til hundar, men ikkje til menneske.... 23.07.07

Det du lurer på om CO2-kvoter

Frå januar 2008 blir det norske kvotesystemet utvida og tilknytta EU sitt kvotesystem. Vi har samla svara på det du ikkje visste om kvoter. 19.07.07

Donald-leke inneholder løsemidler

SFT har gjort Egmont forlag oppmerksom på plikten til å stoppe salget av et oppblåsbart sverd som fulgte med Donald Duck & Co tidligere i år. Det er ingen akutt helsefare... 18.07.07

Fylkesmannen kan kreve gebyr

Private og kommunale virksomheter som Fylkesmannen regulerer og kontrollerer skal nå betale gebyr for arbeidet med utslippstillatelser og kontroll. SFT har bedt fylkesmennene om... 18.07.07

Anmelder Hydro Polymers AS

SFT anmelder Hydro Polymers AS i Bamble til politiet for utslippet av rundt fem kubikkmeter klorerte hydrokarboner og løsemiddel til grunn i mai. 18.07.07

Bedre vannkvalitet på ytre kyst i Sør-Norge

Tilførslene av næringssalter som fraktes med havstrømmer til kysten i Sør-Norge går ned. Det betyr bedre miljø for livet i sjøen langs ytre kyst. Langs den indre kysten er det... 17.07.07

EU-kommisjonen med ny forordning om kjemikalier

EU-kommisjonen godkjente 27. juni forslaget til forordning for å erstatte stoffdirektivet og stoffblandingsdirektivet. Regler fra den globale anbefalingen for klassifisering og... 17.07.07

Godkjenning av kjeldespesifikk utsleppsfaktor for NOx

SFT minner om godkjenning av kjeldespesifikk utsleppsfaktor for NOx. Verksemder på land som er omfatta av NOx-avgifta og ønskjer å få godkjent kjeldespesifikk utsleppsfaktor, må... 16.07.07

Kartlegg forureining frå flaumvatn

I samanheng med den siste flaumen på delar av Austlandet, er det gjort ekstra miljøprøvetaking i dei ramma vassdraga. 13.07.07

Meir næringssalt og kopar til kystområda

Tilførsla av næringssalt og kopar til kysten frå nasjonale kjelder aukar. Næringssalt er eit miljøproblem langs deler av kysten i Sør-Noreg. Tilførslene av andre miljø- og... 12.07.07

Avfall fra "Probo Emu" eksploderte ikke

Vest Tank har redegjort for mottak og håndtering av avfall fra skipet 'Probo Emu' overfor SFT. Redegjørelsen gir ingen holdepunkter for at det var last fra 'Probo Emu' som brant... 10.07.07

Register bidrar til økt innsamling av EE-avfall

EE-registeret skal gjøre slutt på at mange produsenter av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) er gratispassasjerer i retursystemet. Etter EE-registerets første... 10.07.07

Fire returselskap for EE-avfall godkjend

SFT har godkjend fire returselskap for EE-avfall: Elretur AS, Eurovironment AS, RENAS AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS ha... 10.07.07

Ny kunnskap om sukkertaredøden

De norske utslippene av næringssalter kan ha større betydning for bortfallet av sukkertare enn tidligere antatt. Dette er blant funnene i en omfattende analyse av klima- og... 09.07.07

PCB-nivåer i fjordtorsk varierer

En artikkel i dagens Aftenposten forteller at innholdet av miljøgifter i fisk øker i Indre Oslofjord. Resultater publisert av SFT den 27. mars i år viser at nivåene av PCB i Ind... 06.07.07

Varsler om sju farlige leker

SFT har fått varsel om sju nye leker som inneholder helsefarlige stoffer. Vi ber deg si fra til oss om du oppdager lekene her i landet. 06.07.07

Nye krav til kullkraftverk på Svalbard

SFT setter strengere krav til forurensende utslipp fra kullkraftverket i Longyearbyen på Svalbard. 06.07.07

Nye analyser ved Vest Tank

SFT tok i går prøver av utvalgte tanker og restslam på Vest Tank sitt område. SFT vil også besørge ytterligere prøver av eventuell forurensning i omgivelsene rundt bedriften.... 05.07.07

Mjøsfisk lite påvirket av miljøgifter fra elvene

En omfattende kartlegging av tilførsler av miljøgifter til Mjøsa viser at hovedkilden til de bromerte forbindelsene som gjenfinnes i fisk har vært konsentrert lokalt i området n... 05.07.07

Luftkvaliteten har ikke blitt bedre

For mange byer har fortsatt for mye svevestøv i forhold til vedtatte grenseverdier. Flere byer opplevde i fjor dessuten en økning i antall dager med for mye svevestøv. SFT... 05.07.07

Luftforurensning gir betydelige helseeffekter

I Norge eksponeres mange mennesker for luftforurensning som overskrider fastsatte kriterier, nasjonale mål og grenseverdier. I tillegg blir mange personer daglig plaget av... 05.07.07

SFT møter polske miljømyndigheiter

Denne veka møtast SFT og polske miljømyndigheiter for å starte eit samarbeidsprosjekt som skal styrkje forureiningsarbeidet i Polen. 03.07.07

PCB-kartlegging på Svalbard

SFT og Sysselmannen på Svalbard er denne uken i Longyearbyen, Barentsburg og Pyramiden for å kartlegge forekomster av PCB. 03.07.07

Varsler tvangsmulkt for EE-importører

148 importører av elektriske og elektroniske produkter får nå varsel fra SFT om tvangsmulkt. Årsaken er manglende medlemskap i returselskap for elektrisk og elektronisk avfall. 02.07.07