SFTs fyringstips

Riktig fyring er bra for miljøet, helsa, økonomien og brannsikkerheten.

Vedfyring er sammen med veitrafikk den største kilden til utslipp av svevestøv i norske byer og tettsteder. Fyrer du riktig med ved, gir det mindre utslipp av helseskadelige partikler til lufta. I tillegg er riktig fyring bra for miljøet, økonomien og gir bedre brannvern.

 • Ha god trekk. Reguler varmen med hvor mye ved du legger i – ikke ved å regulere trekken.
 • Unngå sprengfyring. Du får mest nytte av veden når du fyrer med middels belastning. Legg heller i litt oftere og mindre, men med god trekk hele tiden.
 • Ha god trekk i pipa. Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipa. Be feieren sjekke dette.
 • Bruk alltid tørr ved. Da unngår du at varmenergi benyttes til å drive ut fuktighet fra veden. Tørr ved gir lite sot i pipa og mindre forurensning
 • Bruke gjerne egne opptenningskubber (med voks eller komprimert sagflis) når du tenner opp i ovnen. Dette vil medføre at temperaturen i ovnen øker slik at forbrenningen blir bedre. Det gir betydelig reduksjon av utslippene fra ovnen.
 • Brenn ikke plank som er malt, lakkert eller impregnert.
 • Brenn ikke søppel, som for eksempel aviser, plast, glanset papir, våte melkekartonger eller annet husholdningsavfall.
 • Vurder å bytte ut ditt gamle ildsted. Nye rentbrennende ovner utnytter mer av energien i veden. Det betyr at en ny ovn bruker mindre ved enn en gammel ovn.

Gamle vedovner gir mye svevestøv

Ikke brenn impregnert tre

 • SFT advarer sterkt mot å brenne impregnert tre. Røyken og asken har stoffer som kan utgjøre en helserisiko.
 • Krom- og arsenimpregnerte materialer er farlig avfall. Arsen omdannes til arsenikk når det brenner. Arsenikken finner vi igjen i røyken og asken.
 • Kontakt din kommune for informasjon om nærmeste godkjente avfallsplass for krom- og arsenimpregnerte materialer.
Eldre vedovner som er produsert før 1998, slipper ut gjennomsnittlig fem-seks ganger så mye svevestøv som nye rentbrennende ovner. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) blir mer enn 60 prosent av veden i Norge brent i gamle vedovner eller i åpne peiser.

Vedforbruket i Norge var i 2005 størst i Oppland og minst i Oslo.  Det er allikevel i større byer og tettsteder at vedfyring bidrar mest til problemer med lokal luftforurensning, fordi utslippene her blir så konsentrert. Svevestøv kan øke risikoen for luftveis- og hjertelidelser.

Ikke stapp ovnen full

Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og trekken mest mulig gjenskrudd. Dårlig forbrenning gir svært høye utslipp av partikler til lufta i forhold til fyring med god trekk. Det er dårlig økonomi å stappe ovnen full og skru ned trekken.

Du får mindre varme ut av hver vedkubbe, og mer forurensning fra pipa. I tillegg øker brannfaren.

Tema