Presseseminar om ny rapport fra FNs klimapanel

FNs klimapanel (IPCC) lanserer første del av sin fjerde hovedrapport fredag 2. februar. I samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning og CICERO Senter for klimaforskning inviterer Statens forurensningstilsyn (SFT) til presseseminar i Oslo klokka 09.30 den samme dagen.

FNs klimapanel (IPCC)

 • FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ble grunnlagt av FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i 1988.
 • Rapportene fra FNs klimapanel er ansett som de viktigste dokumentene for den internasjonale klimapolitikken.
 • SFT er "National Focal Point" for IPCC i Norge.
 • De tre tidligere hovedrapportene kom i 1990, 1995 og 2001.

Den fjerde hovedrapporten

 • IPCCs fjerde hovedrapport offentliggjøres i 2007. Rapporten består av fire delrapporter.
 • I de seks årene siden forrige hovedrapport har over 2500 av verdens ledende klimaforskere fra drøyt 130 land vurdert og sammenfattet klimaforskning.
 • Tidligere rapporter har dannet grunnlaget for blant annet Kyotoprotokollen.
Samtidig som FNs klimapanel (IPCC) arrangerer pressekonferanse i Paris og presenterer det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringene, inviterer Bjerknessenteret, CICERO og SFT norske journalister til en gjennomgang av hovedfunnene i rapporten. (Les mer: Klimaendringene er menneskeskapte)

Legger grunnlag for klimaforhandlingene

Rapporten er første delrapport i klimapanelets fjerde hovedrapport. De tidligere hovedrapportene har hatt avgjørende betydning for de internasjonale klimaforhandlingene. Den fjerde hovedrapporten vil være grunnlag for FNs klimaforhandlinger til høsten.

Miljøvernministeren mottar rapporten

De norske forfatterne vil presentere konklusjonene fra rapporten og være til stede for å svare på spørsmål fra pressen. Miljøvernminister Helen Bjørnøy vil motta rapporten og besvare spørsmål.

Presseseminar fredag 2. februar 2007

 • Sted: R4, Regjeringskvartalet, Einar Gerhardsens plass 1, Oslo
 • Tidspunkt: Klokka 09.30 - 11.00

Program

 • Velkommen
  ved informasjonsleder Tove Kolset, CICERO
 • Hvorfor er FNs klimapanels konklusjoner så viktige?
  ved SFT-direktør Ellen Hambro
 • Hovedfunn fra den nye IPCC-rapporten
  ved direktør Eystein Jansen, Bjerknessenteret
 • Miljøvernminister Helen Bjørnøy mottar og kommenterer rapporten
 • Er det grunn til bekymring? Konsekvenser og framtidsutsikter
  ved direktør Pål Prestrud, CICERO

Innlederne og andre norske forfattere til rapporten er tilgjengelige for intervjuer etter seminaret. Vi har invitert Cecilie Mauritzen fra Meteorologisk Institutt, Christoph Heinze fra Bjerknessenteret, Terje Berntsen fra CICERO/Universitetet i Oslo og Gunnar Myhre fra CICERO/Universitetet i Oslo.

Tema