Justerer tillatelser til Statens vegvesen

SFT har foretatt mindre endringer i tillatelse til Statens vegvesen til deponering av ren leire i Bekkelagsbassenget. Endringen innebærer at det nå tillates å legge ren leire fra utgraving ved Havnelageret i Bekkelagsbassenget.

Det er også foretatt mindre endringer i tillatelse til tiltaksarbeider i forbindelse med etablering av senketunnel i Bjørvika.

Endringene innebærer en økning i grenseverdien for turbiditet ved utlegging og mudring av rene masser. Turbiditeten skal ikke overstige 20 NTU. Videre gis det tillatelse til å endre tykkelsen på tildekkingslaget ved tildekking i havna.

Tema