Farlige produkter meldt fra Europa

SFT har oppdatert oversikten over farlige produkter meldt inn fra andre europeiske land. I tillegg til produkter og leker for barn, inneholder listen oljelamper med løs vekeholder og lappesaker til sykler med det kreftfremkallende stoffet benzen. Det er forbudt å selge produktene i Norge.

Europeisk varslingssystem

  • Gjennom det europeiske varslingssystemet Rapex varsles SFT om farlige produkter som oppdages av andre lands myndigheter.
  • SFT oppdager også selv en del produkter på det norske markedet som er rettet mot barn og som inneholder forbudte stoffer. I slike tilfeller sender SFT ut melding til andre land gjennom Rapex.
  • Importørene har hovedansvaret for at produktene ikke inneholder forbudte stoffer.
  • Forhandlerne har ansvaret for ikke å selge forbudte produkter og for at forbrukerne får tilfredsstillende informasjon om produktene de selger.
  • Forbrukerne har krav på svar fra forhandler/importør på spørsmål om innhold av helse- og miljøfarlige stoffer i produkter.
De fleste av de farlige produktene og lekene som SFT mottar melding om fra andre land i EØS-området er produsert i Kina, og inneholder forbudte stoffer.

Dette kan for eksempel være reproduksjonsskadelige ftalater eller fargestoffer som kan være kreftfremkallende.

Forbudt å selge produktene i Norge

SFT har ansvar for å varsle om at det er forbudt å selge produktene i Norge, selv om det ikke er sikkert at de finnes på det norske markedet.

Det er imidlertid viktig at forbrukerne melder fra til SFT dersom de finner noen av de forbudte produktene i salg i Norge.

Støyende leker

Et par av produktene i den nye oversikten over farlige produkter har havnet på listen fordi de har så høyt støynivå at de utgjør en fare for barns hørsel.

Dette gjelder både et kruttlappgevær og et gasshorn av den typen som brukes av publikum på større idrettsarrangementer.

Tema