Eigenrapportering utsett

Rapportering av utsleppstal frå verksemder med løyve frå Fylkesmannen eller SFT, skal nå gjørast via nettportalen altinn.no. Frist for rapportering av utsleppstal for 2006 er 1. juni 2007.

Det er problem med det elektroniske skjemaet for rapportering som har ført til at fristen for eigenrapporteringen er noe utsett. Skjemaet på altinn.no vil vere klart for bruk innan 1. mai 2007.

Utsett eigenrapportering gjeld ikkje for anlegg som mellomlagrar farleg avfall. SFT sender brev med meir informasjon om eigenrapporteringa til dei rapporteringspliktige verksemdene.