Ansvar ved skipsulykker og akutt forurensning

Kystverket er utøvende etat ved skipsulykker og akutt forurensning. Spørsmål ved en statlig aksjon kommenteres normalt av aksjonsledelsen i Kystverket. Fiskeri- og kystdepartementet er ansvarlig departement for statens beredskap mot akutt forurensning. Fiskeridepartementet har således det statlige ansvaret for aksjoner og opprydding på vegne av staten ved større tilfeller av akutt forurensning.

Tema