August 2007

Hemmeligholder ikke miljøinformasjon

Dagbladet hevder i en artikkel onsdag 29. august at Oslo Havn, Secora og SFT nekter å offentliggjøre ekkoloddmålinger fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Dette er feil. SFT h... 30.08.07

Lite miljøgifter i blåskjell i Indre Oslofjord

Analyser av blåskjell fra Indre Oslofjord viser fortsatt lave nivåer av miljøgifter i området rundt dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Oppryddingen i forurenset sjøbunn har som... 29.08.07

Styrket bekymring for mulig ny miljøgift

Siloksaner er en sammensatt stoffgruppe som brukes i mange ulike produkter. Hittil har de påviste konsentrasjonene av siloksaner i miljøet generelt vært forholdsvis lave. Nye... 27.08.07

Samlar inn fleire flasker og boksar

Tal for 2006 syner at innsamlingssystema for tomme flasker og boksar fungerer betre og betre. Ein stadig større del av drikkevareemballasjen blir samla inn til ombruk, gjenvinni... 26.08.07

Rekordhøg innsamling av emballasjeavfall

435 000 tonn emballasjeavfall ble i fjor samla inn og sendt til gjenvinning. Dette er meir enn nokon gong tidlegare og utgjer 90 prosent av all brukt emballasje i Noreg. 26.08.07

Solid innsamling av kasserte dekk

Norsk Dekkretur AS rapporterer at det i fjor ble samlet inn rundt 4,2 millioner kasserte dekk. 40 000 tonn dekkavfall har dermed blitt forsvarlig tatt hånd om. 26.08.07

Mindre tungmetaller fra Europa

Mesteparten av tungmetallene som faller ned over Norge, kommer fortsatt med lufta fra andre land i Europa. Nye målinger viser imidlertid at det er i ferd med å bli mindre... 22.08.07

Tilfreds med forelegg til legemiddelprodusent

SFT er tilfreds med at Alpharma AS i Oslo har vedtatt et forelegg fra politiet på 2,5 millioner kroner og inndragning av ytterligere 2 millioner. SFT anmeldte legemiddelprodusen... 22.08.07

Mangelfull støykartlegging i kommunene

Mange kommuner ser ikke ut til å ha kartlagt innendørs støy fra veianlegg på en tilfredsstillende måte. Det viser kontroller gjennomført av Fylkesmannen og SFT. 22.08.07

Lite forurensning etter eksplosjon i Gulen

Nye jord- og vannprøver etter eksplosjonen ved Vest Tank i Gulen kommune i mai viser ingen store forurensninger verken på bedriftens område eller i nærområdet. Unntaket er noe... 17.08.07

Farlige leker fra Mattel

Mattel Norway kaller tilbake flere leketøysprodukter fra markedet fordi de kan medføre risiko for barn. Leketøyene er tilbakekalt enten fordi de har småmagneter som løsner eller... 16.08.07

Melder Eras Metal i Høyanger til politiet

SFT melder Eras Metal AS i Høyanger i Sogn og Fjordane til politiet for ulovleg utslepp av 15 tonn slurry til Høyangsfjorden. Utsleppet er i strid med løyvet frå SFT. 14.08.07

Nye analysar frifinn badeleike

Da det blei oppdaga at eit laboratorium som testa badeleiker for innhald av ftalater hadde bytta om på to prøver, bestemte SFT å sende leikene til eit nytt laboratorium. Dei nye... 10.08.07

Opprettholder strenge vilkår for leteboring utenfor Farsund

Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering av klagen på SFTs tillatelse i forbindelse med leteboring ved Loshavn utenfor Farsund. Vedtaket opprettholdes, men med... 07.08.07

Gir Hydro Aluminium Karmøy forlenga løyve

Miljøverndepartementet har avgjort klagesak om utslepp av miljøgifta PAH og støv frå Hydro Aluminium Karmøy. Vedtaket inneber at krava som blir stilte, er strengare enn dagens... 02.08.07

Gir midlertidig tillatelse til omlasting av gasskondensat i Bøkfjorden

Miljøverndepartementet har i en klagesak avgjort at Kirkenes Transit får midlertidig tillatelse til omlastning av gasskondensat i Bøkfjorden i Finnmark. Av hensyn til laksesmolt... 02.08.07

Opprettholder dispensasjon for båtrace

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga det planlagte båtracet i Oslofjorden i august dispensasjon fra forbudet mot bruk av fritidsfartøy uten effektiv lyddemping i eksossystemet.... 01.08.07