Kritisk til båtløp to helger på rad

SFT vil i framtiden være kritisk til å gi tillatelse til båtløp to helger etter hverandre. Erfaringene fra Trondheim i sommer viser at miljøulempene som følger av båtløp to helger på rad er for store.

SFTs vurdering bygger på undersøkelser som ble utført i forbindelse med båtløpene i Trondheimsfjorden 5.-7.juli og 12.-14. august i år. Under løpene ble det foretatt både en intervjuundersøkelse og flere støymålinger.

Opplevelsen av støy

Løpene ble arrangert i en periode hvor det pågår mye fritidsaktiviteter og mange har ferie. I intervjuundersøkelsen svarte mange at de ikke følte seg plaget av støyen fra stevnene. Nærmere halvparten svarte likevel at de ikke ønsket løp to helger på rad.

Faktisk støynivå

De faktiske støymålingene fra løpene viste imidlertid høye verdier. Uansett om man arrangerer løp en eller to helger, mener SFT at støynivåer over 110 dB(A) ikke bør aksepteres.

 

Tema