Europa har store miljøutfordringer

Beslutningstakere, næringsliv og privatpersoner må gripe fatt i en lang rekke miljøutfordringer nå – eller betale dyrt senere. Det er hovedbudskapet i rapporten om tilstand og utsikter for miljøet fra Det europeiske miljøbyrået (EEA).

EEA utgir hvert femte år en omfattende rapport om tilstand og utsikter for miljøet i Europa. I årets rapport er det direkte sammenligninger mellom 31 europeiske land (EUs 25 medlemsland og seks andre nært tilknyttede land, blant annet Norge).

Tema