November

Metanol er giftig

Motor skrev 18. oktober 2005 om en mann som lager sin egen diesel av frityrolje, der han blander inn noe metanol. SFT advarer sterkt mot dette fordi metanol er et meget giftig... 15.11.05

Bilbransjen får ansvaret for bilvrak

Fra 2007 skal de norske bilimportørene overta ansvaret for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy fra SFT. Bilimportørene har dannet returselskapet Autoretur AS for å... 04.11.05

Drikkeflaske må fjernast frå hyllene

Miljøverndepartementet ber SFT sørgje for at drikkeflaska ”Batman” ikkje lenger kan seljast i Noreg. Grunnen er at flaska inneheld eit giftig ftalat. 23.11.05

Europa har store miljøutfordringer

Beslutningstakere, næringsliv og privatpersoner må gripe fatt i en lang rekke miljøutfordringer nå – eller betale dyrt senere. Det er hovedbudskapet i rapporten om tilstand og... 29.11.05

Forskrift om rammer for vannforvaltningen

SFT har på oppdrag fra Miljøverndepartementet sendt ut forslag til forskrift om rammer for vannforvaltningen på høring. Forskriften implementerer EUs rammedirektiv for vann i... 28.11.05

God økonomiforvaltning i SFT

Miljøverndepartementet, inkludert SFT, er ett av tre departementer som Riksrevisjonen ikke har merknader til i statsregnskapet for 2004. Dette er åttende år på rad at revisjonen... 25.11.05

Ingen bedring for sukkertaren

Situasjonen for sukkertaren langs Skagerrakkysten er fortsatt dårlig. Det er ingen tegn til gjenvekst av sukkertare på noen av sommerens undersøkte stasjoner. Dette kan bety en... 07.11.05

Kritisk til båtløp to helger på rad

SFT vil i framtiden være kritisk til å gi tillatelse til båtløp to helger etter hverandre. Erfaringene fra Trondheim i sommer viser at miljøulempene som følger av båtløp to helg... 10.11.05

Miljøgifter ved ny brygge for Skibladner

Undersøkelser i Vingnesvika ved Lillehammer viser dårlige grunnforhold med store mengder organisk materiale der en ny brygge for Skibladner er planlagt. Det må derfor utredes... 25.11.05

Mindre løsemidler i maling og lakk

Nye krav gjør at innholdet av flyktige organiske forbindelser (VOC) i maling og lakk reduseres. SFTs forslag er nå fastsatt av Miljøverndepartementet. 16.11.05

Omlasting av kondensat i Bøkfjorden

SFT har fastsatt beredskapskrav for omlasting av kondensat fra Russland i Bøkfjorden i Sør-Varanger kommune. Beredskapskravene gjelder for inntil 25 omlastinger. 09.11.05

Overvåking av havmiljøet

Mange års erfaring gjør at SFT er sikker på at miljøovervåkningen i petroleumsvirksomheten vil være god i framtiden. Også i nordområdene. Det skriver SFT i et innlegg i... 30.11.05

Problemer for sukkertaren på Vestlandet

Vel halvparten av de undersøkte stasjonene på kyststrekningen Egersund-Mongstad viser dårlig forekomst av sukkertare og mye trådformede alger. Forholdene kan tyde på et økosyste... 07.11.05

Resultater fra pilotarbeid i Kamfjordkilen

Mudringen i Kamfjordkilen i Sandefjord har fjernet store mengder tungmetaller, PCB, TBT og PAH. Det etablerte gruntvannsdeponiet fungerer meget bra, og vannkvaliteten i kilen er... 16.11.05

Vil regulere frostvæske med etylenglykol

Det kan være fristende for barn å drikke frostvæske med etylenglykol fordi den smaker søtt. SFT foreslår en nasjonal regulering for å redusere risikoen for helseskader.... 04.11.05