Trenger raskere fornyelse av avløpsnettet

Årets Kostra-rapportering (Kommune-stat-rapportering) viser at gjennomsnittlig fornyelsestakt for ledningsnettet i perioden 2002–2004 har vært på 0,56 prosent per år. Med samme utskiftningstakt i framtiden vil dette gi en levetid for ledningsnettet på omkring 180 år.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la i forrige uke ut tallene som viser denne utviklingen.

Konsekvenser

Dårlig avløpsnett kan føre til uønsket lekkasje til grunnen, utslipp fra overløp og kjelleroversvømmelser. Tilføring av fremmedvann til renseanleggene kan gi økte rensekostnader og økte utslipp fra anleggene.

Dyrt å vente

Ledninger av støpejern, betong og plast lagt før 1975 har mindre gode langtidsegenskaper. Siden dette gjelder omtrent halvparten av det samlede avløpsnettet i Norge, mener SFT at norske kommuner bør vurdere eget behov for en hurtigere oppgradering enn dagens fornyelsestakt. Bedre materiell og utførelse gjør at det i dag kan bygges ledningsnett med lang levetid.

Kan finansieres

SFT har i de nye avløpsbestemmelsene som nylig har vært på høring, foreslått at kommunene benytter moderne og anerkjente metoder for planlegging og rehabilitering av ledningsnettet. På den måten vil ressursene kunne settes inn på de riktige stedene. Hovedmålet er å sikre at avløpsnettet er funksjonelt til enhver tid, slik at kommende generasjoner ikke påføres store vedlikeholds- og oppgraderingskostnader. Kommunene kan dekke alle kostnadene til dette via avløpsgebyrene.

 

Tema