76 000 tonn mer avfall fra husholdningene

Avfallsmengden fra husholdningene økte med 76 000 tonn i 2004 viser ny statistikk fra SSB. Dette tilsvarer en økning på 13 kilo per innbygger. Økningen er høyere enn veksten i BNP og husholdningenes konsum.

I 1974 lagde hver nordmann 174 kilo avfall i året. Deretter har det bare gått oppover, og i 2004 lagde vi 378 kilo avfall hver. Økningen er sterkere enn den økonomiske veksten, målt både i BNP og i husholdningenes konsum.  

Myndighetenes målsetting er at ” Utviklingen i generert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten". Målet gjelder for den totale avfallsmengden, og ikke for husholdningsavfallet alene. Lav vekst i mengden næringsavfall bidrar til å oppfylle målsettingen, men den sterke veksten i  husholdningsavfall trekker i motsatt retning.

Lykkes med gjenvinning

Når det gjelder gjenvinning  av husholdningsavfall er utviklingen langt mer positiv. I 2004 ble 49 prosent av husholdningsavfallet kildesortert for gjenvinning, og når vi legger til energigjenvinning av restavfallet blir det 70 prosent gjenvinning totalt. Dette er samme andel som året før. Myndighetenes målsetting for alt avfall er 80 prosent gjenvinning på sikt.

Tema