Skjerper kravene til kruttlappistoler

Lekepistoler med kruttlapper må holde seg under støygrensen uansett hvilke kruttlapper som brukes i pistolen. Denne tolkningen vil ligge til grunn for SFTs framtidige kontroller av lekepistoler.

Forskriftene

  • Leketøysforskriften sier at faren for skade på grunn av støy fra leketøy skal være minst mulig. Konkrete krav er stilt i standarden NS-EN 71-1 Sikkerhet ved leketøy - Mekaniske og fysiske egenskaper. Der står det at lydnivået fra smell fra leketøy ikke skal overstige 125 dB. Hvis lydnivået overstiger 110 dB, skal brukeren gjøres oppmerksom på mulig fare for hørselen.
  • I følge forskrift om støy på arbeidsplassen § 8, skal det settes i verk tiltak, hvis arbeidstaker utsettes for impulsstøy eller smell over 130 dB. Kruttlappistoler kan altså gi smell med langt høyere belastning
Ved salg av kruttlappistoler følger det ofte med en anbefaling fra produsentene om hvilke kruttlapper man skal bruke til de ulike pistolene. Marknads­domstolen i Sverige har vurdert kravet til støy for kruttlappistoler med hensyn til dette. Domstolens konklusjon er at kruttlappistoler må overholde kravene for alle typer kruttlapper det er tillatt å selge. Det er fordi konsekvensene av for kraftig støy er så alvorlige.

Produsenten har ansvaret

Domstolens konklusjon bygger blant annet på at man må regne med at barn vil bruke kruttlappistoler på en uansvarlig måte (nær øret) og at ansvaret for å bruke en bestemt kruttlapptype ikke kan ligge på forbruker. Selv om produsenten advarer mot bruk av andre kruttlapper, blir dette lett glemt når barna skal ha nye kruttlapper, fordi man gjerne kjøper de produktene som er lettest å få tak i og/eller er billigst.

I Sverige har man foretatt støymåling av kruttlappistoler der man brukte ulike merker kruttlapper. I en del tilfeller var støyen for høy.

SFTs kontroller

SFT har vurdert avgjørelsen fra Marknadsdomstolen og er enig i domstolens vurdering. SFT vil legge denne avgjørelsen til grunn ved fremtidige kontroller av kruttlappistoler. Pistolene skal ikke avgi mer enn 125 dB støy. Dette kravet gjelder uansett hvilket merke kruttlapper som er anbefalt brukt .

– Ett smell kan gi varig hørselsskade, derfor tar vi dette så alvorlig, sier seksjonssjef i Statens forurensningstilsyn (SFT), Cecilie Kristiansen.

Støy nær øret er farlig

Grensen på125 dB er satt fordi det er fare for hørselsskader ved høyere lydnivå. Målingen skal utføres ved 50 cm avstand. Barn har ikke forståelse for konsekvensene ved feil bruk av kruttlappistoler og -geværer, og det er stor mulighet for at barn under lek kan få leketøyet nærmere øret enn 50 cm. Geværer som legges an mot skulderen, gir for eksempel en mye større belastning på hørselen. En pistol som gir 125 dB ved 50 cm , gir nærmere 150 dB når den holdes et par cm fra øret. Ett enkelt smell på 140 dB kan gi varig skade. Hørselsskader kan ikke helbredes.

 

Tema