Nytt bevis på miljøgifter i Arktis

Forskere har fått nok en bekreftelse på utbredelsen av miljøgifter i Arktis. De første undersøkelsene av sjøfuglen havhest fra Bjørnøya tyder på at omfanget av PCB, dioksiner og kvikksølv i arktiske dyr kan være større enn tidligere antatt.

Dette viser en rapport utført av Norsk Polarinstitutt og Norsk institutt for luftforskning (NILU) på oppdrag fra SFT. Det er første gang at havhest som hekker på Bjørnøya, er undersøkt for miljøgifter.

Hindre spredning av miljøgifter

Funnene indikerer at omfanget av miljøgifter i Arktis kan være større enn det forskning og miljøovervåkning hittil har påvist.

- Dette er nok en bekreftelse på at det internasjonale arbeidet for å hindre spredning av miljøgifter til nordområdene må videreføres, sier SFT-direktør Håvard Holm.

Farlig for havhesten: Miljøgiftene er farlige for havhesten. Undersøkelsene viser at mengden PCB og dioksiner i havhest på Bjørnøya er over grensen for det som kan være skadelig for fugleegg.
Foto: Geir W. Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt
Resultatene vil bli brukt videre i internasjonal forskning og forvaltning, og er et viktig supplement til andre undersøkelser i nordområdene.

 

Mye kvikksølv

Rapporten viser også at det er relativt mye kvikksølv i havhest sammenlignet med andre sjøfugler i Arktis. Nivåene er godt under dødelige doser, men er likevel i nærheten av konsentrasjoner som har ført til underernæring og kroniske sykdommer blant andre fuglearter. Det ble også registrert mindre mengder PFAS-stoffer i havhesten på Bjørnøya.

Relaterte lenker

Tema