Nytt regelverk for avløp

Miljøverndepartementet har vedtatt et nytt regelverk som gir en helhetlig regulering av avløpsområdet.

Følgende kapitler i forurensningsforskriften er vedtatt:

  • Kapittel 11 om generelle bestemmelser om avløp      
  • Kapittel 12 om krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende      
  • Kaapittel 13 om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser      
  • Kapittel 14 om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser      
  • Kapittel 15 om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann      
  • Kapittel 15A om påslipp      
  • Kapittel 15B om rensing av avløpsvann      
  • Kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Bestemmelsene i paragraf 14-11 om prøvetaking, paragraf 14-12 om analyse og kapittel 15A om påslipp trer i kraft 1. januar 2006. De øvrige bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2007.

Relaterte lenker

Tema