Nesten alle kasserte dekk samles inn

Rapporter fra Norsk Dekkretur AS for 2003 og 2004 viser høy innsamling av kasserte dekk i Norge. I fjor ble det samlet inn rundt fire millioner dekk.

Innsamling av dekk

  • Forbrukerne kan levere kasserte dekk gratis hos dekkforhandlerne.
  • Dekkprodusenter og -importører må hente dekkene og sørge for gjenvinning av disse.
Det er forbudt å kaste utrangerte dekk. Returgraden for selskapet Norsk Dekkretur AS var på 104 prosent i fjor. Det betyr at de samler inn dekk også for importører som ikke deltar i deres system. Markedsandelen til dekkimportørene i selskapet økte til 93 prosent i 2004. Samlet sett nærmer innsamlingen seg 100 prosent.

SFT er godt fornøyd med den høye returgraden dekkbransjen har oppnådd de siste årene.

Innsamlede kasserte dekk de siste fem årene (i tonn):

 

2000

2001

2002

2003

2004

Innsamlet gjennom Norsk Dekkretur

29 258

30 459

31 828

35 828

38 692

Importerte dekk fra Norsk Dekkreturs medlemmer

27 616

26 382

29 197

30 180

37.304

Returgrad

106 %

115 %

109 %

118 %

104 %
Innsamling av dekk: I 2004 ble det samlet inn og gjenvunnet drøye 38.000 tonn kasserte dekk. Returgraden har økt kraftig fra 67 prosent i 1997 til over 100 prosent de siste årene. Den høye returgraden skyldes delvis at Norsk Dekkretur AS også samler inn dekk som er solgt av importører som ikke er med i innsamlingsordningen.

Relaterte lenker

Tema