August

Bedre beredskap med nytt kartverk

Fylkesmannen i Buskerud har ferdigstilt et nytt miljøkartverk for bruk i beredskapen mot akutt forurensning. Kartene viser hvilke miljøressurser i fylket som er sårbare for akut... 12.08.05

Har rettet opp ulovlige forhold

Norsk Metallfragmentering AS på Gjøvik har gjennomført tiltak for å rette på de ulovlige forholdene som SFT avdekket i mars i år. 31.08.05

Kjerneboringer nord i Barentshavet

Oljedirektoratet kan gjennomføre inntil fem grunne stratigrafiske boringer i det nordlige Barentshavet. De vil bare bruke små mengder stoffer som har ingen eller svært liten... 26.08.05

Nesten alle kasserte dekk samles inn

Rapporter fra Norsk Dekkretur AS for 2003 og 2004 viser høy innsamling av kasserte dekk i Norge. I fjor ble det samlet inn rundt fire millioner dekk. 09.08.05

Nytt dataspill for barn om miljø

Vil du bygge bilfabrikk eller luksushotell? På den lille øya Honoloko må du stadig ta nye valg, og leve med konsekvensene. Dataspillet viser hvordan valg i hverdagen får følger... 25.08.05

Nytt nettsted for miljøteknologi

SFT har åpnet nettstedet miljoteknologi.no. SFT inviterer nå til dialog om hvordan informasjonsformidling og nettverk kan bidra til økt bruk og utvikling av miljøvennlig teknologi. 09.08.05

Samler inn mer emballasjeavfall

I 2004 ble det samlet inn 390.000 tonn emballasjeavfall. Dette tilsvarer 85 prosent av alt slikt avfall som oppstod i fjor. De overordnede innsamlingsmålene for de ulike typene... 09.08.05

Støy fra biltrafikken plager flere

Støyplagene fra veitrafikken økte med 5 prosent fra 1999 til 2003, mens støyplagene fra jernbanetrafikk, flyplasser og industri gikk ned med henholdsvis 20, 22 og 6 prosent. Det... 25.08.05

Vurderer forbod mot PFOS

SFT vil i løpet av hausten stramme inn på bruken av miljøgifta PFOS i brannskum. Det fyrste målet er å stanse framleis bruk av kjemikal under brannøvingar. 17.08.05