Undersøker dumpet ammunisjon

SFT undersøker Randsfjorden i Jevnaker kommune og Vilbergtjern i Ullensaker kommune for dumpet ammunisjon og avfall etter den andre verdenskrig. Arbeidet omfatter blant annet undersøkelser med miniubåt.
Randsfjorden: Eksempel på ammunisjon observert på bunnen nordøst for Nordbytangen på rundt 40 meters dyp. Antatt størrelse på objektet er 30-40 cm. Foto: SFT/Sperre.

Høyoppløselig bilde 1
Høyoppløselig bilde 2

Hensikten er å kartlegge omfanget av dumpet ammunisjon og avfall samt å avklare om dette utgjør noen miljøfare for omgivelsene. På bakgrunn av undersøkelsene vil SFT vurdere om det er behov for sikrings- og/eller overvåkingstiltak.

Randsfjorden: To områder undersøkes. I ett områdene skal det befinne seg dumpet ammunisjon fra et ammunisjons-lager på Moesmoen ved Jevnaker. Her har fiskere tidligere fått ammunisjon i garnet.


Bilder og sedimentprøver

En fjernstyrt miniubåt filmer objekter på sjøbunnen. Bunnprøver samles inn og analyseres, blant annet med hensyn på miljøgifter.

Vilbergtjern: To tonn ammunisjon ble fjernet i 1977. I 1983 ble tjernet slamsugd for å fjerne resten av ammunisjonen. Undersøkelsen i Vilbergtjern er en oppfølging av det tidligere arbeidet og omfatter hele vannet.


Tilsvarende undersøkelse i Mjøsa

Det er tidligere gjort tilsvarende undersøkelser av dumpet ammunisjon i Mjøsa. Undersøkelsene er et ledd i SFTs arbeid med å kartlegge, undersøke og rydde opp i forurenset grunn. Statsbygg utfører arbeidet på oppdrag fra SFT.

Relaterte lenker

Tema