September

18 millioner til opprydding i Arendal

SFT tildeler 7 millioner kroner til opprydding av forurenset grunn i Eydehavn i Arendal. I tillegg vil SFT bidra med 11 millioner kroner for 2004 og 2005. Dette er det største... 04.09.03

Miljøgifter i ni nordlandshavner kartlagt

Nye undersøkelser har påvist omfattende forurensning med miljøgifter i flere havner i Nordland. På bakgrunn av undersøkelsen er nye kostholdsråd innført i Sandnessjøen, Narvik o... 09.09.03

Miljøgifter på Svalbard

Langtransporterte miljøgifter fra den nordlige halvkule gir høye nivåer av miljøgifter i arktiske dyr høyt oppe i næringskjeden. Internasjonalt arbeid er viktig for å redusere... 19.09.03

Undersøker dumpet ammunisjon

SFT undersøker Randsfjorden i Jevnaker kommune og Vilbergtjern i Ullensaker kommune for dumpet ammunisjon og avfall etter den andre verdenskrig. Arbeidet omfatter blant annet... 11.09.03