Nye kart over miljøgifter i ferskvannsfisk

SFTs nye kart viser innholdet av miljøgifter i ulike fiskearter rundt om i landet. Nivåene av miljøgifter i ferskvannsfisk er stort sett lave, men ferske undersøkelser viser at det enkelte steder er høye verdier av nye miljøgifter som bromerte flammehemmere.
En del miljøgifter brytes svært langsomt ned, og kan hope seg opp i naturen. I enkelte tilfeller kan konsentrasjonen i ferskvannsfisk bli så høy at det kan føre til helseeffekter for mennesker.

 

Nye kart

SFT presenterer nå kart som viser innsjøer der det er målt miljøgifter i ulike fiskearter (Miljøstatus i Norge).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøgiftene som er målt  i ulike fiskearter:

 • PCB: Nivåene av PCB i ferskvannsfisk er stort sett lave. I lakelever og ørretfilet fra enkelte innsjøer er det påvist høye nivåer. Røye i Ellasjøen på Bjørnøya er svært forurenset.
  Les mer om PCB (Miljøstatus i Norge)                         
 • DDT: Nivåene av DDT i ferskvannsfisk er stort sett lave. I lakelever og ørretfilet fra enkelte innsjøer er det påvist høye nivåer. Røye i Ellasjøen på Bjørnøya er svært forurenset.
  Les mer om DDT (SFT)                         
 • Dioksiner: Nivåene av dioksiner i ferskvannsfisk er lave, bortsett fra på Sør- og Østlandet, hvor tilførsler via luft gir høye verdier i enkelte vann. I lakelever er det målt høye verdier.
  Les mer om dioksiner (Miljøstatus i Norge)                         
 • Bromerte flammehemmere: Det er gjort få undersøkelser av bromerte flammehemmere i norsk miljø. Resultatene har vist relativt lave verdier i ferskvannsfisk. I nye undersøkelser som NILU og NIVA har gjort av lakelever og storørret i Mjøsa, er det imidlertid funnet svært høye konsentrasjoner.
  Les mer om bromerte flammehemmere (Miljøstatus i Norge)         
 • Kvikksølv: Generelt er konsentrasjonene av kvikksølv i ferskvannsfisk forholdsvis lave, men høyere på Sør- og Østlandet. Konsentrasjonen av kvikksølv kan øke betydelig med fiskens størrelse og det kan også være store forskjeller mellom fisk i samme størrelsesgruppe fra samme vann.
  Les mer om kvikksølv (Miljøstatus i Norge).   

Relaterte lenker

Tema