Deklareringsplikt på farlige kjemikalier

Farlige kjemiske stoffer og produkter som produseres eller innføres til Norge i mengder over 100 kilo per år for omsetning eller yrkesmessig bruk, skal deklareres til Produktregisteret.

Opplysningene er viktige for å kunne beskytte arbeidstakere, forbrukere og miljøet mot skadelige helse-, og miljøeffekter. Det er derfor viktig at farlige kjemikalier som er deklareringspliktige, blir registrert i Produktregisteret.

Hvem skal sende inn deklarasjon?

Den som produserer eller først bringer i omsetning et kjemisk produkt på det norske markedet, er ansvarlig for å gi opplysninger til Produktregisteret. Den som er første ledd i omsetningen i Norge er deklarasjonspliktig.

Når skal deklarasjon sendes inn?

Innsending av deklarasjon for farlige kjemiske produkter må skje senest når omsetningen eller yrkesmessig bruk begynner i Norge. Av praktiske hensyn vil det være gunstig å sende inn deklarasjon til Produktregisteret i god tid før omsetning eller yrkesmessig bruk igangsettes.

Relaterte lenker

Tema