Foreslår returordning for impregnert tre

SFT foreslår at det etableres en returordning for trevirke som er impregnert med krom og arsen (CCA) og kreosot. Et lite prispåslag ved salg av nytt impregnert trevirke skal benyttes til å dekke deler av kostnadene ved forsvarlig avfallsbehandling.

Dette er hovedkonklusjonen i en rapport som SFT har sendt Miljøverndepartementet. Rapporten med forslag til en returordning er utarbeidet i samarbeid med norske produsenter og forhandlere av impregnert trevirke, avfallsselskapene og store brukere av impregnert trevirke.

Økt innsamling

Fra 1. januar 2003 ble CCA-impregnert og kreosotimpregnert trevirke klassifisert som farlig avfall. Ved å legge et lite gebyr på salg av nytt impregnert trevirke, vil prisen for å levere CCA-impregnert og kreosotimpregnert trevirke til godkjente mottak for farlig avfall reduseres vesentlig. En slik returordning vil stimulere til økt innsamling og forsvarlig sluttbehandling av impregnert trevirke.

Returselskap

Forslaget innebærer at berørte bransjer går sammen om å etablere et returselskap som skal administrere returordningen. Forpliktelsene som følger av en slik returordning foreslår SFT å nedfelle i en avtale mellom Miljøverndepartementet og berørte bransjer.

Videre arbeid

Returordningen kan tidligst tre i kraft fra 1. juli 2004. Blant annet må partene bli enige om en avtale, returselskapet må etableres, flere informasjonstiltak må gjennomføres og mer detaljerte problemstillinger knyttet til ordningen må avklares.     

Relaterte lenker

Tema