Juli

Foreslår returordning for impregnert tre

SFT foreslår at det etableres en returordning for trevirke som er impregnert med krom og arsen (CCA) og kreosot. Et lite prispåslag ved salg av nytt impregnert trevirke skal... 04.07.03

Forurensningsvirkninger og -kilder

Forurensningsvirkninger og forurensningskilder fra miljø- og helseskadelige stoffer. 22.07.03

Ikke innvendinger mot byggetillatelse

Bygging av en veistrekning i Regionfelt Østlandet vil ikke gi føringer på den endelige utslippstillatelsen. SFT har derfor ikke innvendinger mot at Åmot kommune har gitt... 15.07.03

Innsamlingen av PCB-vinduer fortsetter

SFT er fornøyd med at Ruteretur har fått på plass en vederlagsordning for å finansiere retursystemet for PCB-holdige isolerglassruter. 09.07.03

Krav til bakkenær ozon

SFT foreslår å endre forskrift om lokal luftkvalitet for å implementere EUs direktiv om ozon. Dette vil innebære plikter knyttet til overvåking av bakkenær ozon, rapportering av... 07.07.03

Mindre sur nedbør fra utlandet

Luft og nedbør fører stadig med seg mindre forurensning til Norge. Reduserte tilførsler av sur nedbør fører til at skadene på bunndyr, krepsdyr og fisk i mange områder er mindre... 22.07.03

Stanser ikke arbeidene med gassrør

SFT vil ikke pålegge Lyse Gass AS å stanse de pågående arbeidene med et distribusjonsnett for gass i Stavangerområdet fram til saken er ferdig behandlet. 28.07.03

Ulovlig impregnert tre på markedet

Én av seks trevareforhandlere selger treprodukter med forbudte impregneringsstoffer, ifølge en kontrollaksjon som SFT og fylkesmennene har gjennomført. 04.07.03

Vil samle 40 forurensningsforskrifter til to

Miljøverndepartementet vil slå sammen alle forskriftene på forurensningsområdet de har ansvaret for til to: en forurensningsforskrift og en produktforskrift. Høringsfristen er 1... 22.07.03

Hensikten med avløpsforskriften

Hensikten med å utvikle en felles forskrift for avløpsanlegg kan deles i tre. 08.07.03