Obs-listen for kjemikalier revidert

Miljøvernmyndighetenes liste over rundt 250 helse- og miljøfarlige stoffer man skal være spesielt oppmerksom på, er revidert.

Den reviderte Obs-listen har vært tilgjengelig på Internett siden i fjor sommer. Nå foreligger også den trykte versjonen.

Plikt til å erstatte helse- og miljøskadelige stoffer

Obs-listen er ikke en forbudsliste, men et hjelpemiddel når virksomheter skal gjennomgå sin kjemikaliebruk med tanke på substitusjon. Substitusjonsplikten er lovfestet i produktkontrolloven. Den innebærer en plikt til å erstatte helse- og miljøskadelige stoffer med mindre farlige alternativer straks dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

Søkbar på Miljøstatus i Norge

Obs-listen er søkbar på Miljøstatus i Norge. Der er den koblet sammen med Stofflisten. Den reviderte Obs-listen er også tilgjengelig i PDF-format og i trykket versjon.

Relaterte lenker

Tema