Miljøstatus lanseres i ny drakt

Miljøstatus i Norge har fornyet seg. Norges største miljøinformasjonssystem på Internett lanseres i helt ny utgave mandag 27. januar.

Trenger du kart over vernede naturvernområder i Norge? Eller er du på jakt etter informasjon effektene av hormonhermende stoffer? Informasjonen finner du i Miljøstatus i Norge (www.miljostatus.no).

Den nye versjonen av Miljøstatushar:

  • oppdatert oversikt over miljøets tilstand og utvikling i Norge.         
  • fylkesvise miljøstatusrapporter for de fleste fylker         
  • ny grafisk design og enklere navigasjonsstruktur enn tidligere         
  • ny søkemotor som også søker i andre miljøsider på nettet. Dermed får du enkel tilgang til mest mulig relevant informasjon om et tema.

Miljøstatus er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag fra Miljøverndepartementet. SFT er ansvarlig redaktør.