Aluvest AS får deponere avfall

SFT gir Aluvest AS tillatelse til å deponere saltslagg og filterstøv i deponiet til den nedlagte søsterbedriften Aluscan AS på Raudsand i Møre og Romsdal.

Tillatelsen gjelder for deponering av inntil 100.000 tonn saltslagg og filterstøv. En forutsetning for tillatelsen er at Aluvest AS gjennomfører tiltak for å beskytte miljøet. SFT forutsetter også at Aluvest AS tar ansvar for opprydding av avfall etter Aluscan AS.

Tillatelse på visse vilkår

SFT stiller en rekke vilkår for deponitillatelsen. Vilkårene stiller krav når det gjelder:

  • Utslipp til luft og sjø, samt drift av deponiet.       
  • Kartlegging av miljøpåvirkning av sedimenter og biologiske forhold i Sunndalsfjorden.       
  • Utarbeiding av en plan for miljømessig forsvarlig avslutning og etterdrift av deponiet i 30 år, inkludert en finansiell garanti.       
  • Godkjent håndtering av saltslagg og møllestøv etter driften av søsterbedriften Aluscan, inkludert en finansiell garanti for en forsvarlig håndtering av dette avfallet.

Konsernet kan bli stilt ansvarlig

SFT har i tillegg varslet konsernet Aluminium Recycling Norway AS (ARN) at det kan bli holdt ansvarlig for de krav SFT har meldt inn i Aluscans konkursbo.

Gjenvinner aluminium

Aluvest AS gjenvinner metallisk aluminium fra metallholdige restprodukter fra aluminiumsindustrien. Gjenvinningsprosessen produserer avfall, blant annet i form av 1000 tonn saltslagg per uke, samt filterstøv. Dette spesialavfallet ble tidligere sendt til Aluscan AS for prosessering, gjenvinning eller deponering. Etter at virksomheten ved Aluscan AS ble stanset 28. november i fjor, har Aluvest AS behov for å avhende saltslagget på en alternativ måte. 

Ny deponeringsløsning nødvendig

I en overgangsfase har bedriften hatt en midlertidig tillatelse til å mellomlagre saltslagg på bedriftens område. Kapasiteten her er i ferd med å bli oppbrukt, og det har derfor hastet å finne alternative disponeringsløsninger for slagget. 

Klageadgang

Vedtaket om endring av utslippstillatelsen kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker.

Relaterte lenker

Tema