Godkjenner Statsbyggs operaplaner

SFT har gitt Statsbygg tillatelse til å gjennomføre planlagte tiltak i forurenset grunn og sjøbunn i forbindelse med operautbyggingen i Oslo.

Vilkår for godkjenning

Statsbygg skal:

  • Mudre om lag 12.000 kubikkmeter forurensede sedimenter.         
  • Dekke til drøyt 20.000 kvadratmeter forurensede sedimenter.         
  • Grave ut fra land 38.000 kubikkmeter masse med varierende forurensningsgrad.
SFT godkjenner de tiltakene som Statsbygg har beskrevet for å fjerne og hindre spredning av forurensning under anleggsarbeidene. Blant tiltakene som skal gjennomføres er:
  • Siltgardin i sjøen og tett spunt på land.         
  • Forurensede muddermasser skal leveres til godkjent sluttbehandlingsanlegg.         
  • Utgravde masser fra land skal sorteres på stedet etter forurensningsgrad og i størst mulig grad gjenbrukes i prosjektet.         
  • Tildekking av forurenset sjøbunn med fiberduk og minst 0,5 meter rene sandmasser.         
  • Fjerning av forurensede masser under den planlagte skipsbarrieren og støttefyllingen ute i sjøen.

Risikovurderinger til grunn

SFT har i sitt vedtak lagt vekt på opplysningene i søknaden fra Statsbygg. Søknaden omfatter resultater fra grundige undersøkelser og risikovurderinger som tar hensyn til både anleggsfasen og situasjonen når bygget er ferdigstilt. SFT har i tillegg tatt hensyn til høringsuttalelser fra Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøorganisasjoner og Statens vegvesen.

Klageadgang

Tillatelsen kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker.

Relaterte lenker

Tema