Informasjon om vrakpant

Bileiers ansvar: Du kan få 1500 kroner for den kasserte bilen din, på visse vilkår.

Tema