August

Færre miljøklager i Grenland

SFT mottok 28 klager på forureiningssituasjonen i Grenland i 2002. Dette er vesentleg lågare enn året før og det lågaste sidan klageregistreringa tok til i 1981, viser SFT sin... 20.08.03

Fjerner DDT på skogplanteskoler

Opprydding av DDT-forurensning ved landets skogplanteskoler er i gang. Nå blir DDT-deponiet ved Buskerud Skogselskaps planteskole gravd opp og fjernet. 26.08.03

'Gratispassasjerer' må betale 2,5 millioner

SFT anmeldte seks importører av elektriske og elektroniske produkter som ikke hadde etablert returordninger for produktene sine. Økokrim har nå vedtatt forelegg mot bedriftene. ... 27.08.03

Kartlegger støy i de største byene

Norge må kartlegge støyen i større byområder og langs veier, jernbaner og flyplasser. Målet er å skaffe bedre oversikt over støyforholdene. 11.08.03

Oljelekkasje på Draugen større enn antatt

Undersøkelser fra Sintef og Norske Shell konkluderer med at utslippet av olje etter lekkasjen på Draugen-feltet 19. mai i år var større enn først antatt. 20.08.03

Veileder om kommunal beredskap

Målgruppen for SFTs veileder om kommunal beredskap mot akutt forurensning er kommunenes beredskapsorganisasjon. Innholdet er også relevant for alle virksomheter som er pålagt å... 04.08.03