April

19 mill. til opprydding i Trondheim havn

Miljøverndepartementet og SFT tildeler 12 millioner kroner til opprydding av forurenset sjøbunn i Trondheim havn i 2003. I tillegg gis tilsagn om 7 millioner kroner for 2004.... 03.04.03

Du kan bli solbrent etter 30 minutter

Blir det strålende solskinn i påsken, kan du bli brent etter bare en halv time i sola. Sen påske gjør at den ultrafiolette strålingen (UV-strålingen) kan bli dobbelt så sterk so... 09.04.03

Felles innsats i Kristiansandsfjorden

SFT og lokale aktører i Kristiansand vil samarbeide om opprydding av forurenset sjøbunn i Kristiansandsfjorden. Fylkesmannen i Vest-Agder skal koordinere arbeidet. 11.04.03

Mye bakkenær ozon i påsken

I påsken ble det målt høye konsentrasjoner av bakkenær ozon ved målestasjonene Osen i Hedmark, Kårvatn i Møre og Romsdal og Karasjok i Finnmark. Verdiene i Karasjok er de høyest... 23.04.03

Nullutslipp fra oljevirksomheten

Innen 2005 skal utslipp av olje og miljøfarlige kjemiske stoffer fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel reduseres. SFT, Oljedirektoratet (OD) og Oljeindustriens... 28.04.03

Redusert bruk av ozonreduserende stoffer

Forbruket av ozonreduserende stoffer ble redusert med 33 prosent fra 2001 til 2002. Målt i ozonreduserende effekt er Norges forbruk av ozonreduserende stoffer redusert med mer e... 14.04.03

Rotenonbehandling i Bymarka

SFT gir Trondheim kommune tillatelse til å bruke rotenon for å utrydde uønsket mort i sju vann i Bymarka i Trondheim. Behandlingen skal gjennomføres i løpet av 2003–2004. 08.04.03

Samarbeider for å fjerne miljøgift

Innen 1. januar 2005 skal alle PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur skiftes ut. SFT og Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) samarbeider for å sette fart i utfasingsarb... 03.04.03

Tillater båtløp i Oslofjorden

SFT har gitt Norges Motorsportforbund tillatelse til å arrangere båtløpet Scandinavian Grand Prix i Oslofjorden 8.-10. august 2003. 11.04.03

Tungmetallforurensning i Norge

Tilførslene av bly og kadmium med luftstrømmene til Norge er betydelig større enn tilførslene fra norske kilder. De norske kildene bidrar med mindre enn fem prosent av... 03.04.03