Ny undersøkelse av kjemiske stridsmidler

SFT undersøker denne uken kjemiske stridsmidler som ble dumpet utenfor Arendal etter andre verdenskrig. Undersøkelsene ble avbrutt to ganger i sommer på grunn av maskinhavari og dårlig vær. Denne gangen har alt gått etter planen.

SFT har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å undersøke skipsvrakene med kjemiske stridsmidler som ble påvist i Skagerrak i 1989. De befinner seg rundt 25 nautiske mil (46 km) sørøst av Arendal, på ca. 600-700 meters dybde.

Undersøkelser denne uken

Prosjektet er bemannet med representanter fra FFI og Akvaplan-niva. SFT deltar som observatør. FFI har leid KNM "Tyr" til toktet. Skipet dro fra Arendal tirsdag, og legger til kai etter endt tokt fredag ettermiddag.

Undersøkelsen skulle egentlig foregått i sommer, men ble avbrutt første gang på grunn av maskinhavari, den andre gangen på grunn av svært dårlig vær og hensyn til sikkerheten ombord. Denne gangen har alt gått etter planen.

Stridsmidler: SFT undersøker nå de dumpede stridsmidlene i Skagerrak, som befinner seg rundt 25 nautiske mil (46 km) sørøst av Arendal. Kartgrunnlag: Sjøkart nr. 305 fra Statens Kartverk Sjø. Gjengitt med tillatelse nr. 409/02. Kartet kan ikke gjengis uten tillatelse fra Statens Kartverk Sjø.

Undersøker vrakene på nytt

Vrakene som FFI lokaliserte med undervannskamera i 1989, blir undersøkt og filmet ved hjelp av et kamera festet til en mini-ubåt (ROV):

  • Vrakenes tilstand vurderes og sammenliknes med tidligere undersøkelser      
  • Det samles inn vann- og sedimentprøver i umiddelbar nærhet til vrakene, eller bomber som viser tegn på korrosjon/mulig utlekking til miljø, ammen med kontrollprøver utenfor dumpeplassen      
  • Strømingsforhold  måles    
  • Eventuell fare ved utlekking og spredning av ulike kjemiske stridsmidler og deres nedbrytningsprodukter til miljø vurderes

Resultatene foreligger i høst
Resultater av undersøkelsene vil danne grunnlag for en risikovurdering om mulige miljøkonsekvenser. De endelige resultatene vil foreligge sent i høst. Videre oppfølging vil bli vurdert med bakgrunn i disse resultatene.

SFT tilbyr bilder og film fra toktet

SFT vil legge ut bilder fra toktet og undersøkelsene på disse nettsidene i uke 37. Bildene kan brukes fritt dersom kilde oppgis. En redigert film vil i løpet av høsten bli gjort tilgjengelig for media.

Relaterte lenker

Tema