Kjemisk rensing av kloakkutslipp godt nok

Norge har meget god kjemisk rensing av kloakkutslipp til innsjøer og elver. Miljøgevinsten blir derfor liten for de kjemiske renseanleggene som må etterkomme EUs avløpsdirektiv om organisk stoff.

Det er konklusjonen i en rapport Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utarbeidet på oppdrag fra SFT.

Avløpsdirektivet skal verne miljøet

EUs direktiv for avløpsvann fra 1991 skal verne miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av kloakk fra byer og tettsteder. Bakgrunnen er blant annet behovet for vern av Nordsjøen og andre store og små vannforekomster i Europa.

Fosfor hovedproblemet i Norge

Naturgitte forhold i Norge fører - i følge NIVA-rapporten - til at det er utslipp av fosfor som gir de største forurensningsproblemene av elver og innsjøer. Norge har siden 1970-tallet satset på kjemisk rensing av fosfor fra kommunalt avløpsvann ved utslipp til ferskvann. Den kjemiske rensingen fjerner 90-95 prosent fosfor. Dette er vesentlig bedre enn det EUs avløpsdirektiv krever.

I tillegg fjerner de kjemiske anleggene:

  • 90 prosent av partiklene               
  • 60-75 prosent av organisk stoff               
  • Opptil 99 prosent av bakteriene               
  • 50-80 prosent av tungmetallene               
  • Opptil 90 prosent av de andre miljøgiftene

NIVA mener at Norges kjemiske rensing beskytter våre ferskvannsforekomster godt nok. 

Norsk forskrift om avløp

Miljøvernmyndighetene arbeider nå med en forskrift som omfatter kommunalt avløpsvann, avløpsvann fra bolig, hytter, campingplasser o.l., samt avløpsvann fra bensinstasjoner, tannklinikker, fotovirksomheter m.m. Gjennom prosessen med denne forskriften vil de framtidige rensekravene bli avklart.

Relaterte lenker

Tema