Revisjon av retningslinjer for industristøy

SFT foreslår overfor Miljøverndepartementet å revidere retningslinjene for støybegrensning fra industrien.

Retningslinjene for begrensning av støy fra industrien ble sist endret i 1985 (TA-506/1985). SFT har sendt ut et revidert forslag på en omfattende høringsrunde som resulterte i rundt 40 høringsuttalelser.

Få endringer i støygrensene

SFT foreslår at støygrensene fra 1985 stort sett beholdes, men med noen mindre endringer. Blant annet har retningslinjene nå et eget punkt om etablering av "stille områder". SFT foreslår dessuten faste måleperioder og oppdaterte måleprosedyre for orienterende målinger. Det er også foretatt en gjennomgang av forholdet til andre lovverk.

Veiledning om målemetodikken

SFT har utarbeidet en fyldig veiledning med kommentarer til målemetodikken. Her gis en råd for hvordan man kan vurdere forskjellige forhold, som for eksempel vindstyrke, på en enkel måte.

Relaterte lenker

Tema