Kjemiske våpen og andre verdenskrig

Før og under andre verdenskrig ble store mengder kjemiske våpen produsert i Sentral-Europa og Sovjetunionen. Siden slike våpen ikke ble brukt under denne krigen, fantes det store lagre da freden kom.

Tema