SFT positive til PCB-krav

Som første kommune i landet vurderer Oslo kommune å saksøke produsentene av miljøgiften PCB, for å få dekket utgifter til opprydding av Oslo havn. En eventuell rettslig prøving av dette spørsmålet vil være svært interessant for lignende saker i resten av landet.

Norges Naturvernforbund har i lengre tid jobbet med grunnlaget for et eventuelt søksmål mot PCB-produsentene. SFT er positiv til at et slikt erstatningsspørsmål prøves rettslig.

I fjor varslet SFT eierne av 11 forurensede havner at det kan bli aktuelt å pålegge dem å rydde opp i de forurensede havnene. Bakgrunnen er at skipstrafikken i havnene virvler opp det forurensede slammet som ligger på bunnen, og dermed spres miljøgiftene. 

Etter dette har SFT, miljøvernavdelingene i fylkene og havnemyndighetene startet et samarbeid med sikte på å få ryddet opp. SFT har i en rapport til Miljøverndepartementet anslått at det vil koste mellom 10 og 50 milliarder kroner å rydde opp i forurensede fjorder og havner i Norge.

Relaterte lenker

Tema