Ny forskrift om miljøgifter og avfall på Svalbard

SFT foreslår ny forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard. Forslaget anbefaler restriktiv praksis for utslipp av miljøgifter og ordninger for avfallshåndtering. Høringsfristen er 15. mars 2002.

Forslaget tar utgangspunkt i Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven), som ventes å tre i kraft 1. juli 2002. Bestemmelsene om forurensning og avfall i den nye miljøloven for Svalbard bygger på forurensningslovens bestemmelser for fastlandet. I loven er det er tatt hensyn til de spesielle forholdene på Svalbard

Forskrifter på plass når svalbardmiljøloven trer i kraft

Flere forskrifter som utfyller den nye svalbardmiljøloven må være på plass når loven trer i kraft. SFTs forslag til forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard foreslår:

  • Restriktiv praksis når det gjelder utslipp av miljøgifter                  
  • Ordninger og systemer for avfallshåndteringen                  
  • Full kostnadsdekning ved fastsettelse av avløps- og avfallsgebyrer

Relaterte lenker

Tema